Interview
ชื่อ.......................................................................นามสกุล...........................................................................ชื่อเล่น........................................................
อายุ............................................... ที่อยู่............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน................................โทรศัพท์มือถือ.........................................E-mail...................................................................................................
พื้นฐานทางศิลปะ                         0 มี             0 ไม่มี                         เหตุผลที่เรียน....................................................................................................
ปัจจุบัน 0 เรียน                             0 ทำงาน 0 อื่นๆ ...............................................................................................................................
 

วิชาที่เปิดสอน

             * เตรียมเอ็นฯ จิตรกรรม ม.ศิลปากร, เพาะช่าง, ไทยวิจิตรศิลป
             * บุคคลทั่วไปวาดเส้นคนเหมือนเพื่อเป็นอาชีพ, งานอดิเรก
             * บุคคลทั่วไปประเภทสีน้ำ
             * บุคคลทั่วไปประเภทอาครีลิค
             * บุคคลทั่วไปประเภทสีน้ำมัน
             * วาดภาพทิวทัศน์ คอร์สพิเศษ 
 

วันและเวลาที่เรียน
             เปิดสอน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รอบแรก 08.00 น.
             รอบสุดท้าย 20.00 น.
             *เรียนเป็นกลุ่มไม่เกินห้องละ 6 คน
             *มีกิจกรรมพากันไปวาดรูปนอกพื้นที่แล้วแต่ทางศูนย์จะกำหนด
หมายเหตุ
               1.รับนักเรียน อายุ 8 ปีขึ้นไปหรือบุคคลทั่วไปอาจารย์ผู้สอนขอสัมภาษณ์ผู้เรียนก่อน
             2.รับนักเรียนที่สนใจเรียนศิลปะแบบจริงจัง อยากวาดได้จริงๆ หรือต้องการสอบเข้ามหาลัยศิลปะ, อยากวาดเพื่อทำอาชีพ
ต้องการเป็นงานอดิเรกยามว่าง
             3. รับนักเรียนจำกัดครั้งละไม่เกิน 6 ท่าน
             4. ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์
             5. นักเรียนต้องการลาต้องแจ้งล่วงหน้า 24 ช.ม. มิฉะนั้น อาจารย์จะไม่สอนชดเชยให้
             6. หลังจากหมดชั่วโมงเรียนทางอาจารย์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกรณีผู้ปกครองไม่มารับนักเรียนตรงเวลา

สิทธิพิเศษ
              * นักเรียนสามารถใช้สิทธิ์ในการขอดูหนังสือศิลปะ วิดีโอศิลปะ และภาพยนต์ศิลปะ ของศิลปินแขนงต่างๆ ซึ่งอยู่ในคอลเลชั่นห้องสมุดส่วนตัวของอาจารย์แต่ไม่สามารถนำออกนอกพื้นที่ได้
             • นักเรียนทุกท่านจะได้รับส่วนลด 10% หากต้องการซื้อผลงานศิลปะจากรินทร์ดา เมจิคอลอาร์ท สตูดิโอ
และส่วนลดพิเศษจาก สงวนพาณิชย์เครื่องเขียน หรือ ร้านบำรุงไทย

 
 

ข้อมูลผู้สอน
อาจารย์วัชรินทร์ รอดนิตย์ (ศิลปินอิสระและเจ้าของโครงการศิลปะรักและแบ่งปันกับครูเจดา)
             การศึกษา ศิลปะบัณฑิตคณะจิตรกรรมมหาวิทนยาลัยศิลปากร
             ศิลปะมหาบันฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
             นักศึกษาดีเด่นไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ
             นักศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร
             อาจารย์วิชาศิลปะ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ
ผลงานสร้างชื่อ ผลการจิตรกรรมชุดป่าเมืองใต้ ได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 รางวัลเช่น
ศิลปกรรมแห่งชาติ, จิตรกรรมบัวหลวง, จิตรกรรมดีเด่นพานาโซนิค, งานประกวดศิลปกรรมอาเซียนฟิลลิปมอรีส ฯลฯ
แสดงผลงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 75 ครั้ง


 
 
เตรียมเอ็นฯ จิตรกรรม ม.ศิลปากร เพาะช่าง, ไทยวิจิตรศิลป์ เป็นคอร์สที่ต้องเตรียมตัว 4 อย่าง
             16. ชม              วาดเส้น
             16. ชม              วาด Figure
             16. ชม              วาดภาพเหมือนคนจากรูปถ่าย, คนจริง
             16 ชม.              องค์ประกอบศิลป์
เรียนรวม 4 เดือน ไม่รวมอุปกรณ์ / คอร์สละ 12,000 บาท อาทิตย์ ละ 2 ครั้ง (4 ชม.) * จ่ายค่าเรียนทั้งหมดก่อนเริ่มเรียน
มีการบ้าน, ฝึกทฤษฎีคู่ปฏิบัติ, ทดลองการสอบ
พาเพื่อนมาเรียนเป็นกลุ่ม 5-7 ลดราคาคนละ 1000/คอร์ส/คน

 
 
วาดภาพลายเส้นคนเหมือนเพื่อเป็นอาชีพ หรืองานอดิเรก
             16 ชม.              Drawing
             16 ชม.              วาดภาพคนเหมือนจากภาพ
             16 ชม.              วาดภาพคนเหมือนจากแบบคนจริง
เรียนรวม 3 เดือน / เดือนละ 3,000 บาท ไม่รวมอุปกรณ์ / คอร์สละ9,000 บาท / อาทิตย์ ละ 2 ครั้ง (4 ชม.)
*จ่ายค่าเรียนทั้งหมดก่อนเริ่มเรียน
มีการบ้าน, ทดสอบวาดจากภาพถ่ายคน, แบบจากคนจริง
พาเพื่อนมาเรียนเป็นกลุ่ม 5-7 ลดราคาคนละ 1,000 บาท / คอร์ส / คน

 
 

วาดภาพสีน้ำ, สีน้ำมัน หรือ สีอาครีลิค
48 ชม. สอนวาดภาพหลากสไตล์
             ทิวทัศน์
              ธรรมชาติ
             บุคคล
             พาออกไปวาดนอกสถานที่ 1 ครั้ง (4 ชม. )
เรียนรวม 3 เดือน เดือนละ 4,000 บาทไม่รวมอุปกรณ์ คร์อสละ 12,000 บาท อาทิตย์ละ 2 ครั้ง (4 ชม.) *จ่ายค่าเรียนทั้งหมดก่อนเริ่มเรียน
พาเพื่อนมาเรียนเป็นกลุ่ม 5-7 คน ลดราคาคนละ 1,000 บาท / คอร์ส / คน

ปล.ก่อนการเรียน อาจารย์ จะทดสอบการวาดภาพเป็นพื้นฐานก่อน หากท่านไม่มีพื้ฐานการวาดเส้นมาก่อน
ท่านต้องลงเรียนคอร์สวาดเส้นพื้นฐาน 16 ชม.


 
 
คร์อสพิเศษ วาดภาพทิวทัศน์
สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย หรือนักท่องเที่ยว สำหรับจันทร์- พุธเท่านั้น
แพ็คเก็ต 3 วัน รวมอาหารเที่ยง ไม่รวมอุปกรณ์ 5,900 บาท
             วันแรก              วาดลายเล้นในสตูดิโอ 3 ชม.
             วันที่สอง            วาดสีอาคายสิคหรือสีน้ำ 3 ชม.
             วันที่สาม            พาไปวาดนอกพื้นที่จริง 5 ชม.
*จ่ายค่าเรียนทั้งหมดก่อนเริ่มเรียน

 
 
 

 


Home
  |  Gallery   |   Interview   |   Artclass   |   Contract

Mobile: +66 (0) 88 386 1449  |  E-mail: watcharintinorodnit@hotmail.com    |   Website: www.watcharinartstudio.com
Address: 27 Yaowarat Road,Talaad Yai SubDistrice, Muang District, Phuket 83100
Copyright © 2003-2011 Sawadee Aonang Resort. All Rights Reserved.